Edith Nesbit

(1858 – 1924)

Edith Nesbit was een Engelse auteur en dichteres. Ze schreef consequent onder de naam ‘E. Nesbit’.

Nesbit schreef ongeveer 40 jeugdboeken tijdens haar zeer productieve leven. Ze was ook politiek activiste en medeoprichter van The Fabian Society, een socialistische beweging die later op zou gaan in de Labour Party.

Kenmerkend voor haar stijl was haar afkeer van de sprookjeswereld die tot dan toe gebruikelijk was in Engelse jeugdboeken. Nesbit schreef boeken die – afgezien van een enkel magisch element- meer op de echte wereld leken. De kinderen in haar boeken gedroegen zich als échte kinderen van vlees en bloed, en ze nam ze serieus; iets wat daarvoor voornamelijk in volwassen romans voorkwam. Regelmatig spreekt ze haar lezers direct aan in haar boeken, zonder belerend te zijn.

Auteurs als P.L. Travers (Mary Poppins), C.S. Lewis (Narnia) en J.K. Rowling werden allen door haar beïnvloed.

Nesbit was tweemaal getrouwd en kreeg vijf kinderen.